دعوت به همکاری رؤسای بازنشسته

صندوق تعاون روستایی ایرانیان در راستای گسترش شعب خود در سراسر ایران از بازنشستگان سیستم بانکی (مشخصاً روسای شعبه) جهت همکاری با این صندوق دعوت بعمل می آورد. علاقمندان به همکاری در سمت رئیس شعبه می توانند اطلاعات اولیه خود را از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر در اختیار صندوق قرار دهند. بدیهی است فرمهای ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ازعلاقه مندان جهت ارسال اطلاعات تکمیلی دعوت بعمل خواهد آمد.

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
لطفاً تنها از اعداد 0 تا 9 بدون فاصله استفاده نمایید

تلفن ثابت
لطفاً تنها از اعداد 0 تا 9 بدون فاصله و کاراکتر اضافه استفاده نمایید

کد شهر را پیش از شماره تماس وارد نمایید (مثال: 02144332211)

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل
Invalid email address.

آخرین مدرک تحصیلی(*)
لطفاً آخرین مدرک تحصیلی خود را انخاب نمایید

تاریخ بازنشستگی(*)
لطفاً تاریخ بازنشستگی خود را با استفاده از تقویم مشخص نمایید

آخرین سمت(*)
ورودی نامعتبر

محل خدمت مورد تقاضا(*)
ورودی نامعتبر

لیست استان، شهرستان یا شهرهایی که تمایل به خدمت در آنها هستید را در این قسمت ثبت نمایید

رزومه
ورودی نامعتبر

در صورت تمایل می توانید فایل رزومه خود را ارسال نمایید

توضیحات
ورودی نامعتبر

چنانچه درباره فعالیت یا رزومه خود ارائه توضیحات را لازم میدانید می توانید آن را در این قسمت ثبت و ارسال نمایید.

کد اعتبارسنجی کاربر(*)
کد اعتبارسنجی کاربر
  تازه کردنورودی نامعتبر

کد تصویر را وارد نمایید

تائید و ارسال اطلاعات
  

شعب ما