معرفی مدیران صندوق

منتشر شده در Uncategorised

مدیران صندوق تعاونی روستایی ایرانیان

 

ردیف  

سمت

نام و نام خانوادگی

عضو حقوقی

استان

1-

رئیس هیأت مدیره

آقای جلیل اسکندری

اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران       

تهران

2-

نائب رئیس هیأت مدیره        

آقای مهدی آسیابی

شرکت تعاونی روستایی خواجه دیزج

آذربایجان شرقی

3-

منشی هیئت مدیره

آقای کمال یدالهی

شرکت تعاون روستایی امیرکبیر

فارس

4-

عضو هیئت مدیره

آقای علی اکبر حسین زاده

اتحادیه تعاون روستایی رفسنجان

کرمان

5-

عضو هیئت مدیره

آقای سعید اعلائی روزبهانی         

شرکت تعاون روستایی کشاورز

لرستان

6-

مدیرعامل

آقای محمدحسین مریخی

صندوق تعاون روستایی ایرانیان

تهران

         

 

شعب ما