تاريخچه تشكيل صندوق هاي تعاون روستايي

منتشر شده در Uncategorised

انديشه تأسيس نهادهايي تحت عنوان «صندوق تعاون روستايي » و همچنين تأسيس اولين صندوق تعاون روستايي در تاريخ 17/2/1320 در «دماوند» و صندوق بعدي در تاريخ 20/5/1320 در «نجف آباد» صورت گرفت و مقدمات تأسيس صندوق در «ساوه» نيز فراهم گرديد كه به لحاظ اشغال كشور در شهريور 1320 و به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادي و مالي كشور ، برنامه تأسيس صندوق ها براي مدتي متوقف گرديد.  با پيدايش آرامش نسبي در اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور در سال 1325 و با درنظر گرفتن نيازجامعه روستايي مراتب تشكيل صندوق هاي تعاوني از سوي هيئت وزيران وقت در جلسه مورخ 11 خرداد 1325 بنابر پيشنهاد وزارت كشاورزي به منظور بهبود حال كشاورزان ، روستائيان و خرده مالكين در 17 ماده و 2 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. با گذشت ايام و تغيير شرايط زماني ، اهداف طرح رنگ فراموشي به خود گرفت ، ليكن در سال 1330 با اعلام آگهي ثبتي، اين صندوق در «رفسنجان» به نام «صندوق تعاون روستايي» تأسيس و در واقع احيا گرديد.

صندوق تعاون روستایی ایرانیان

در سال 1386 بدليل توسعه فعاليت و با اتكا به تبصره يك ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي سال 1383 ، مركزيت صندوق از رفسنجان به كرمان انتقال يافت.  اين حركت مورد استقبال و تأييد كشاورزان قرار گرفت به نحوي كه افزايش سهم تعاوني ها در بازار پولي كشور از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت انجام فعاليت هاي مالي و پولي و بانك هاي تعاوني به 15درصد ، در قانون برنامه پنجم توسعه كشور مورد تصويب واقع و موجب توسعه و تقويت صندوق هاي تعاون و واحدهاي اعتباري روستايي شد و به موجب ماده 217 قانون مزبور مقرر شد در پايان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهاي اعتباري به 1605 واحد نائل آيد.

در سال 1388 با مساعدت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و گذر از مراحل بسيار و طي يك فرايند مشقت بار و توانفرسا ، در راستاي احياي صندوق هاي تعاون روستايي ، تمهيدات لازم اتخاذ و تلاش هاي مقتضي معمول گرديد و به دنبال آن ، مركزيت صندوق به تهران منتقل و اينك تحت عنوان «صندوق تعاون روستايي ايرانيان» ، در راستاي گسترش شبكه صندوق با هدف ياري رساني به روستاييان و كشاورزان و تأمين منابع مورد نياز آنان ، خدمات خود را با 84 شعبه در سطح كشور ارائه و با اين نگاه كه هر واحد اعتباري به يك شعبه صندوق تبديل شود در مسير تحقق عملي اهداف برنامه پنجم توسعه در اين زمينه ، دست ياري به دولت يازدهم داده است.

اميد است با تحقق اين هدف و تبديل واحدهاي اعتباري به شعب صندوق، شعب فعال صندوق در آينده نزديك از مرز 1000 شعبه فراتر رود.

 

تنوع خدمات

منتشر شده در Uncategorised

صندوق تعاون روستايي ايرانيان در حال حاضر با بیش از 100 شعبه فعال در سطح 6 منطقه كشور آماده ارائه خدمات به سازمان هاي محترم تعاون روستايي، شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني و ديگر عزيزان مي باشد. از جمله خدمات اين صندوق به شرح ذيل به آگاهي ميرسد.
1- افتتاح انواع حساب هاي سپرده كوتاه و بلندمدت با نرخ هاي روزشمار متنوع و جذاب ضمن برخورداري از امكان دريافت تسهيلات براي سپرده گذاران
2- افتاح حساب سپرده تسهيلات كه صرفاً با هدف اخذ تسهيلات با حداقل نرخ صورت مي پذيرد.
3- افتتاح حساب جاري با ارائه دسته حواله به عنوان جايگزين دسته چك
4- صدور ضمانت هاي انجام تعهدات و حسن انجام تعهدات
5- اعمال تخفيف هاي يك درصدي در سود تسهيلات پرداختي به سهامداران

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر و يا برخورداري از خدمات قابل ارائه به شعب صندوق در سراسر كشور مراجعه فرمايند

 

مناطق و شعب

تماس با ما

 

معرفی مدیران صندوق

منتشر شده در Uncategorised

مدیران صندوق تعاونی روستایی ایرانیان

 

ردیف  

سمت

نام و نام خانوادگی

عضو حقوقی

استان

1-

رئیس هیأت مدیره

آقای جلیل اسکندری

اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران       

تهران

2-

نائب رئیس هیأت مدیره        

آقای مهدی آسیابی

شرکت تعاونی روستایی خواجه دیزج

آذربایجان شرقی

3-

منشی هیئت مدیره

آقای کمال یدالهی

شرکت تعاون روستایی امیرکبیر

فارس

4-

عضو هیئت مدیره

آقای علی اکبر حسین زاده

اتحادیه تعاون روستایی رفسنجان

کرمان

5-

عضو هیئت مدیره

آقای سعید اعلائی روزبهانی         

شرکت تعاون روستایی کشاورز

لرستان

6-

مدیرعامل

آقای محمدحسین مریخی

صندوق تعاون روستایی ایرانیان

تهران

         

 

ساختار هیئت مدیره

منتشر شده در Uncategorised

ساختار هیئت مدیره

ساختار هیئت مدیره صندوق تعاونی ایرانیان

 

سوابق اجرائي نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره :

1 -آقاي مهندس حسين حسن آبادي

در سال 1361 به عنوان كارشناس به استخدام بانك درآمده و سپس در سمت هاي : كارشناس سرپرستی بیمه استان ،

معاون فني استان هاي قزوين و تهران و معاون اداره كل اعتبارات بانك كشاورزي ايران و مديريت استان خراسان شمالي

همچنين به مدت 20 سال به عنوان مدرس بانكداري اسلامی در بانك كشاورزي تدريس نموده اند

2 -آقاي سعيد صالحيان

در سال 1363 به عنوان كاربر بانكي به استخدام بانك ملي ايران درآمده و از سال 1370 به سمت كارشناس بانک در ادارات ستادي

اداره نظارت بر تسهیلات و امور شركت ها، اداره كل سرمايه گذاري مشغول به کار بوده و از ابتداي سال 1387 به عنوان

معاون اداره كل سرمايه گذاري و متعاقباً از شهريور سال 1388به سمت رياست اداره كل بررسي طرح ها بانك ملي ايران اشتغال داشته

و در پايان سال 1390 بازنشسته گرديده. ضمناً در مدت خدمت به نمايندگي از بانك به عنوان عضو هيئت مديره شركت هاي تحت پوشش

بانک ملی ایران در شرکت های سيمان بنويد و جهان فيض نيز اشتغال داشته اند.

3 -آقاي مهندس سيد محمود طباطبايي
به عنوان كارشناس به استخدام بانك كشاورزي درآمده و از سال 1365 به سمت رياست شعبه و معاون استان و
از سال 1377 به سمت مدير استانهاي هرمزگان ، خوزستان و فارس خدمت نموده اند.

4 -آقاي حسنعلي طبرسا

در سال 1370 به عنوان حسابدار شركت تعاوني روستايي رازي به استخدام در امده و در سال 1380 به عنوان

مديرعامل شركت فوق الذكر منصوب گرديده اند. در سال 1386 به عنوان مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاونی

روستايي شهرستان گرگان انتخاب شده و همزمان در اتحاديه تعاوني روستايي استان گلستان نيز به عنوان عضو

هيئت مديره اشتغال داشته اند. و در سال 90 به عنوان مديرعامل اتحاديه تعاوني روستايي استان منصوب گرديده

و تاكنون مشغول به خدمت مي باشند.

5 -آقاي حسين پور ميرزايي

به عنوان متصدي امور بانكي وارد بانك رفاه شده

و به ترتيب در سمت هاي: معاون شعبه ، رئيس دایره و رئیس

شعبه فعاليت داشته اند و در سمت رئيس اداره امور شعب بازنشسته شده اند.

شعب ما