تنوع خدمات

منتشر شده در Uncategorised

صندوق تعاون روستايي ايرانيان در حال حاضر با بیش از 100 شعبه فعال در سطح 6 منطقه كشور آماده ارائه خدمات به سازمان هاي محترم تعاون روستايي، شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني و ديگر عزيزان مي باشد. از جمله خدمات اين صندوق به شرح ذيل به آگاهي ميرسد.
1- افتتاح انواع حساب هاي سپرده كوتاه و بلندمدت با نرخ هاي روزشمار متنوع و جذاب ضمن برخورداري از امكان دريافت تسهيلات براي سپرده گذاران
2- افتاح حساب سپرده تسهيلات كه صرفاً با هدف اخذ تسهيلات با حداقل نرخ صورت مي پذيرد.
3- افتتاح حساب جاري با ارائه دسته حواله به عنوان جايگزين دسته چك
4- صدور ضمانت هاي انجام تعهدات و حسن انجام تعهدات
5- اعمال تخفيف هاي يك درصدي در سود تسهيلات پرداختي به سهامداران

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر و يا برخورداري از خدمات قابل ارائه به شعب صندوق در سراسر كشور مراجعه فرمايند

 

مناطق و شعب

تماس با ما

 

شعب ما