تودیع و معارفه اعضاء هیئت مدیره

منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها

پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/8/12 که در آن اعضای حقوقی هیئت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان انتخاب گردید، طی برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ 98/10/8 اعضاء حقیقی نیز معرفی شدند و ضمن ابقاء جناب آقای "محمدحسین مریخی" در سمت مدیریت عامل، با تعیین سمت اعضاء جدید طی احکام جداگانه به شرح ذیل، هیئت مدیره جدید صندوق تعاون روستایی ایرانیان کار خود را آغاز نمود:

ردیف  

سمت

نام و نام خانوادگی

عضو حقوقی

استان

1-

رئیس هیأت مدیره

آقای جلیل اسکندری

اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران       

تهران

2-

نائب رئیس هیأت مدیره        

آقای مهدی آسیابی

شرکت تعاونی روستایی خواجه دیزج

آذربایجان شرقی

3-

منشی هیئت مدیره

آقای کمال یدالهی

شرکت تعاون روستایی امیرکبیر

فارس

4-

عضو هیئت مدیره

آقای علی اکبر حسین زاده

اتحادیه تعاون روستایی رفسنجان

کرمان

5-

عضو هیئت مدیره

آقای سعید اعلائی روزبهانی         

شرکت تعاون روستایی کشاورز

لرستان

6-

مدیرعامل

آقای محمدحسین مریخی

صندوق تعاون روستایی ایرانیان

تهران

         

مراسم تودیع و معارفه با حضور جناب آقای "دکتر شیرزاد"، جناب آقای "دکتر مسلمی" و جناب آقای "دبیروزیری" با تقدیر از اعضاء سابق هیئت مدیره صندوق برگزار و از زحمات ایشان قدردانی شد

 

شعب ما