سپرده کوتاه مدت خرید نهاده

منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها

به منظور تأمین نقدینگی جهت خرید کود و سایر نهاده های مورد نیاز تشکل های تعاونی، طبق مصوبه مورخ 1396/11/2 هیدت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، محصول جدیدی ویژه اعضاء و تشکل های تعاونی روستایی تحت عنوان "سپرده کوتاه مدت 3 ماهه خرید نهاده" معرفی می گردد.

1- نوع سپرده: کوتاه مدت 3ماهه

2- ویژه اعضاء و تشکل های تعاونی روستایی جهت خرید نهاده

3- واریز سود: ماهیانه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:

تماس با ما

مناطق و شعب

شعب ما